VZN č. 1/2020

o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok