VZN č. 4/2020

o určení názvu novej ulice a o doplnení VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok