VZN č. 6/2019

ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu