Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Zverejnené od 13. 01. 2020 do 31. 12. 2020 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument
Patrik Horváth 12.08.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/14
Oľga Fialová 29.07.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/13
Alena Piovarčiová 08.07.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/12
Antónia Raždíková 25.06.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/11
Ján Ďuriš 05. 06. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/10
JUDr. Veronika Mardiaková, PhD. 25. 05. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/9
MŠ Za hradbami 1 04. 03. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/8
Anna Brnčíková 12. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/7
Anna Pohrebovičová 07. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/6
Jindřich GAZDA 03. 02. 2020 Výrub 20 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/5
Peter Fraňo 03. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/4
Rastislav Turan 30. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/3
Ing. Miloš Dano 28. 01. 2020 Výrub 10 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/2
Roman Menyhart 13. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/1
 


INFORMÁCIE O SPRÁVNYCH KONANIACH V PREDCHÁDZUJÚCICH ROKOCH: