Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 05. 2020

Zverejnené od 07. 05. 2020 do 14. 05. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam