Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18. 05. 2020

Zverejnené od 17. 05. 2020 do 18. 05. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Pezinku zo dňa 14. a 18. 05.2020 sú k dispozícií na tomto linku.