Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 02. 06. 2020

Zverejnené od 26. 05. 2020 do 02. 06. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 2. júna 2020 (utorok) o 17.00 hod. v Spoločenskej sále Domu kultúry, Holubyho č. 42, Pezinok, I. posch.

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia
  3. Návrh na udelenie mestských ocenení
     


Prílohy: