Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené od 29. 05. 2020 do 25. 06. 2020 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOK
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 342,26 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu