Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Zverejnené od 08. 09. 2020 do 23. 09. 2020 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNAM

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 3,12 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu