Návrh VZN X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2016

Zverejnené od 15. 02. 2021 do 02. 03. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 8,48 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu