Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 04. 2021

Zverejnené od 22. 04. 2021 do 29. 04. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

1. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. prítomný
2. Ľubomír Čech neprítomný
3. Dipl. Ing. Milan Čech prítomný
4. Mgr. Martin Dulaj prítomný
5. Matej Farbula neprítomný
6. PhDr. Milan Grell prítomný
7. Bc. Ľuboš Hidaši neprítomný - ospravedlnený
8. Ing. Jozef Chynoranský prítomný
9. Peter Janeček prítomný
10. Adam Kovačovský neprítomný
11. JUDr. Roman Mács prítomný
12. Mgr. Branislav Macháč prítomný
13. Bc. Marek Manák prítomný
14. Mgr. Božena Mizerová neprítomná - ospravedlnená
15. Mgr. Richard Oravec neprítomný - ospravedlnený
16. Ing. Juraj Pátek prítomný
17. MUDr. Marián Pátek, MPH neprítomný
18. Ing. Pavol Rybár prítomný
19. Mgr. Oliver Solga prítomný
20. Ing. Marián Šipoš prítomný
21. Drahomír Šmahovský prítomný
22. Mgr. Kvetoslava Štrbová neprítomná - ospravedlnená
23. Mgr. Ľubomír Uhlár prítomný
24. Mgr. Mária Wagingerová prítomná
25. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. neprítomná - ospravedlnená