Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 04. 2021

Zverejnené od 22. 04. 2021 do 29. 04. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

2. Návrh na zlúčenie obchodnej spoločnosti Infra Services, a. s. s obchodnou spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - uznesenie č. 1-67/2021
Memorandum o spolupráci a prehlásenie opartnerstve medzi občianskym združením Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a mestom Pezinok - uznesenie č. 1-68/2021