Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy

Zverejnené od 08. 06. 2021 do 23. 06. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1,49 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu