Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov

Zverejnené od 08. 06. 2021 do 23. 06. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 943 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu