Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 o dotáciách

Zverejnené od 08. 06. 2021 do 23. 06. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1,72 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu