Návrh VZN č. X/2021 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok

Zverejnené od 08. 06. 2021 do 23. 06. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 7,86 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu