Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 08. 2021

Zverejnené od 26. 08. 2021 do 30. 08. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. augusta 2021 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12.

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Alternatívne návrhy ukončenia sporu mimosúdnou cestou

 

Prílohy: