Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti

Zverejnené od 14. 09. 2021 do 29. 09. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNÁMENIE

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 2,04 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu