Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 7. 10. 2021 (pokračovanie z 30. 09. 2021)

Zverejnené od 22. 09. 2021 do 07. 10. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

30.9.2021

1. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - neprítomný - ospravedlnený
2. Ľubomír Čech - neprítomný - ospravedlnený
3. Dipl. Ing. Milan Čech - prítomný
4. Mgr. Martin Dulaj - prítomný
5. Matej Farbula - neprítomný - ospravedlnený
6. PhDr. Milan Grell - prítomný
7. Bc. Ľuboš Hidaši - neprítomný
8. Ing. Jozef Chynoranský - prítomný
9. Peter Janeček - neprítomný - ospravedlnený
10. Adam Kovačovský - prítomný
11. JUDr. Roman Mács - prítomný
12. Mgr. Branislav Macháč - prítomný
13. Bc. Marek Manák - neprítomný - ospravedlnený
14. Mgr. Božena Mizerová - neprítomný - ospravedlnený
15. Mgr. Richard Oravec - prítomný
16. Ing. Juraj Pátek - prítomný
17. MUDr. Marián Pátek, MPH - neprítomný - ospravedlnený
18. Ing. Pavol Rybár - prítomný
19. Mgr. Oliver Solga - prítomný
20. Ing. Marián Šipoš - prítomný
21. Drahomír Šmahovský - prítomný
22. Mgr. Kvetoslava Štrbová - prítomný
23. Mgr. Ľubomír Uhlár - prítomný
24. Mgr. Mária Wagingerová - prítomný
25. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. - prítomný

 

7.10.2021

1. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - neprítomný - ospravedlnený
2. Ľubomír Čech - prítomný
3. Dipl. Ing. Milan Čech - prítomný
4. Mgr. Martin Dulaj - prítomný
5. Matej Farbula - neprítomný - ospravedlnený
6. PhDr. Milan Grell - prítomný
7. Bc. Ľuboš Hidaši - prítomný
8. Ing. Jozef Chynoranský - prítomný
9. Peter Janeček - prítomný
10. Adam Kovačovský - prítomný
11. JUDr. Roman Mács - prítomný
12. Mgr. Branislav Macháč - prítomný
13. Bc. Marek Manák - prítomný
14. Mgr. Božena Mizerová - prítomný
15. Mgr. Richard Oravec - prítomný
16. Ing. Juraj Pátek - prítomný
17. MUDr. Marián Pátek, MPH - neprítomný - ospravedlnený
18. Ing. Pavol Rybár - prítomný
19. Mgr. Oliver Solga - prítomný
20. Ing. Marián Šipoš - prítomný
21. Drahomír Šmahovský - prítomný
22. Mgr. Kvetoslava Štrbová - prítomný
23. Mgr. Ľubomír Uhlár - prítomný
24. Mgr. Mária Wagingerová - prítomný
25. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. - prítomný