Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 7. 10. 2021 (pokračovanie z 30. 09. 2021)

Zverejnené od 22. 09. 2021 do 07. 10. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

3. Informácia o stave divej zveri v chotári - uznesenie č. 1-187/2021
4. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur - uznesenie č. 1-188/2021
5. Vecné bremená
5.1. ZoBZoVB - uznesenie č. 1-189/2021
5.2. ZoBZoVB - uznesenie č. 1-190/2021
5.3. ZoBZoVB - uznesenie č. 1-191/2021
5.4. ZoBZoVB - uznesenie č. 1-192/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 1 - uznesenie č. 1-193/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 2 - uznesenie č. 1-194/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 3 - uznesenie č. 1-195/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 4 - uznesenie č. 1-196/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 5 - uznesenie č. 1-197/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 6 - uznesenie č. 1-198/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 7 - uznesenie č. 1-199/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 8 - uznesenie č. 1-200/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 9 - uznesenie č. 1-201/2021
6. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov - 10 - uznesenie č. 1-202/2021
7. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - uznesenie č. 1-203/2021
7. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - 2 - uznesenie č. 1-204/2021
8. Prevody a nájmy
8.1. Výnimka Slnečné údolie - uznesenie č. 1-205/2021
8.2. Osobitný zreteľ - uznesenie č. 1-206/2021
8.3. Osobitný zreteľ - uznesenie č. 1-207/2021
8.4. Osobitný zreteľ - uznesenie č. 1-208/2021
8.5. Osobitný zreteľ - uznesenie č. 1-209/2021
8.6. Spôsob - uznesenie č. 1-210/2021
8.7. Spôsob Drevárska - uznesenie č. 1-211/2021
8.8. Výnimka - uznesenie č. 1-212/2021
9. Pamätný dom Jána Kupeckého - uznesenie č. 1-213/2021
10. Návrh východísk tvorby rozpočtu 2022 - ­ 2024 - uznesenie č. 1-214/2021
11. Informácia o aktuálnych súdnych sporoch s dopadom na rozpočet mesta - uznesenie č. 1-215/2021
12. Informácie z činnosti ÚHK - uznesenie č. 1-216/2021
14.1. MŠ Bystrická- havarijný stav kúrenia - uznesenie č. 1-217/2021
2. Petícia - správa Mestských lesov - uznesenie č. 1-218/2021