Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti

Zverejnené od 26. 10. 2021 do 10. 11. 2021 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNÁMENIE

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 1,51 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu