Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 02. 2022

Zverejnené od 17. 02. 2022 do 24. 02. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam