Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 21. 03. 2022

Zverejnené od 17. 03. 2022 do 21. 03. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2022 (pondelok) o 17.00 hod. formou ONLINE rokovania:
 

  1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie dotácií v oblasti kultúry a sociálnej pomoci
  3. Návrh rozpočtových opatrení pre projekt revitalizácie „DI Starý dvor – Rodinka“ a prevzatie stavebných objektov od spoločnosti KROGEN, s. r. o. do majetku mesta Pezinok
  4. Návrh na schválenie mimoriadnej okolnosti, rozpočtového opatrenia na presun finančných prostriedkov a informácia o pripravovanej zmene VZN v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR
  5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na objekt Radničné námestie č. 9
  6. Informácia o budúcom prevode svetelnej signalizácie (Myslenická – Grobská)
  7. Informácia o proteste prokurátora

 

Prílohy: