Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2019

Zverejnené od 18. 04. 2019 do 25. 04. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie a schválenie programu - zmena poradia 20 20 0 0 1
1. 2 Otvorenie a schválenie programu - Mács 21 19 0 2 0
1. 3 Otvorenie a schválenie programu 21 10 9 2 0
1. 4 Otvorenie a schválenie programu - ako celok 21 21 0 0 0
1. 5 Otvorenie a schválenie programu - komisia 21 20 0 1 0
4. 6 Žiadosť CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok o úpravu rozpočtu 21 18 1 2 0
5. 7 Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a stav CO na území mesta 20 19 0 1 0
6. 8 Lesy 21 21 0 0 0
7. 9 Návrh na pristúpenie Mesta Pezinok do ZMOMR 18 18 0 0 2
8. 10 Informácia o prijatých RO za obdobie od 21.02.2019 do 31.03.2019 18 18 0 0 2
9. 11 Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 € 19 19 0 0 1
3. 12 Správa o delikvencii na území mesta a správa o činnosti Mestskej  polície Pezinok 20 20 0 0 0


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf