Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2019

Zverejnené od 18. 04. 2019 do 25. 04. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

1. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - prítomný
2. Ľubomír Čech - prítomný
3. Dipl. Ing. Milan Čech - prítomný
4. Matej Farbula - prítomný
5. PhDr. Milan Grell - prítomný
6. Bc. Ľuboš Hidaši - prítomný
7. Ing. Jozef Chynoranský - prítomný
8. Peter Janeček - prítomný
9. Adam Kovačovský - neprítomný - ospravedlnený
10. Mgr. Peter Kremský - prítomný
11. JUDr. Roman Mács - prítomný
12. Mgr. Branislav Macháč - prítomný
13. Bc. Marek Manák - prítomný
14. Mgr. Božena Mizerová - neprítomná - ospravedlnená
15. Mgr. Richard Oravec - prítomný
16. Ing. Juraj Pátek - prítomný
17. MUDr. Marián Pátek, MPH - prítomný
18. Ing. Pavol Rybár - prítomný
19. Mgr. Oliver Solga - neprítomný - ospravedlnený
20. Ing. Marián Šipoš - prítomný
21. Drahomír Šmahovský - prítomný
22. Mgr. Kvetoslava Štrbová - prítomná
23. Mgr. Ľubomír Uhlár - prítomný
24. Mgr. Mária Wagingerová - prítomná
25. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. - prítomná