Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2019

Zverejnené od 18. 04. 2019 do 25. 04. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

4. Žiadosť CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok o úpravu rozpočtu - uznesenie č. 1-67/2019
5. Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a stav CO na území mesta - uznesenie č. 1-68/2019
6. Lesy - uznesenie č. 1-69/2019
7. Návrh na pristúpenie Mesta Pezinok do ZMOMR - uznesenie č. 1-70/2019
8. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 21.02.2019 do 31.03.2019 - uznesenie č. 1-71/2019
9. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 € - uznesenie č. 1-72/2019
3. Správa o delikvencii na území mesta a činnosti MsP za rok 2018 - uznesenie č. 1-73/2019