Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019

Zverejnené od 20. 06. 2019 do 27. 06. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie a schválenie programu 20 19 0 1 0
1. 2 Otvorenie a schválenie programu - zmena poradia bodu 7 20 20 0 0 1
1. 3 Otvorenie a schválenie programu - zmena poradia bodu 7 opakovane 21 21 0 0 0
1. 4 Otvorenie a schválenie programu - doplnenie bodov Rôzne 20.1. 21 21 0 0 0
1. 5 Otvorenie a schválenie programu - doplnenie bodov Rôzne 20.2. 18 18 0 0 3
1. 6 Otvorenie a schválenie programu - ako celok - schválenie programu 21 21 0 0 0
7. 7 Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení 21 0 16 5 0
3. 8 Úprava plánu práce Mestského zastupiteľstva 19 19 0 0 2
4. 9 Pristúpenie do združenia JURAVA 19 19 0 0 1
5. 10 Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2019 19 19 0 0 0
6. 11 Preklasifikovanie výdavkov ZŠ Fándlyho 19 19 0 0 0
8. 12 Schválenie kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok 19 19 0 0 0
9. 13 Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Manáka 19 5 9 5 0
9. 14 Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Manáka 19 2 12 5 0
9. 15 Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Manáka 18 17 1 0 1
9. 16 Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Manáka opakovane 19 19 0 0 0
9. 17 Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Žárskej 18 18 0 0 1
9. 18 Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Žárskej - aj fyzicky hlasovať 19 16 0 3 0
9. 19 Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Šipoša 19 15 0 4 0
9. 20 Participatívny rozpočet - poslanecký návrh p. Šipoša 19 19 0 0 0
10.1. 21 Mocilenko Javorova prevod 19 2 15 2 0
10.2. 22 Chalmovska Javorova prevod pozemku 19 1 17 1 0
10.3. 23 Jendek prevod Drobiševa 19 0 14 5 0
10.4. 24 Bittner Slenčne udolie najom 19 1 15 3 0
10.5. 25 Cipro Ciprova najom pozemku Slnecna 19 17 0 2 0
10.6. 26 Nadobudnutie Fajgalska 19 19 0 0 0
10.7. 27 Nadobudnutie 1. mája 19 19 0 0 0
10.8. 28 Zrušenie uznesenia Suvorovova 19 18 0 1 0
10.9. 29 Zrušenie uznesenia Kern 19 18 0 1 0
7. 30 Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení - bod b) 18 0 15 3 1
7. 31 Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení - bod c, d) 19 0 14 5 0
11. 32 Návrh VZN č. 05/2019, ktorým sa mení VZN č. 9/2017 19 18 0 1 0
12. 33 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta za rok 2018 a stanovisko HK - poslanecký návrh p. Šipoša 15 14 0 1 2
12. 34 Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta za rok 2018 a stanovisko HK - ako celok 15 14 0 1 2
13. 35 Rozbor hospodárenia TV PEZINOK za rok 2018 a stanovisko DR 16 15 0 1 0
14. 36 Rozbor hospodárenia PMS za rok 2018 a stanovisko DR 16 15 0 1 0
15. 37 Rozbor hospodárenia PKC za rok 2018 16 10 0 6 0
16. 38 Rozbor hospodárenia MPS za rok 2018 16 11 0 5 0
17. 39 Rozbor hospodárenia Mestského múzea za rok 2018 16 16 0 0 0
18. 40 Informácia o plnení rozpočtu k 31 03 2019 16 16 0 0 0
19. 41 Informácie z činnosti ÚHK 15 11 0 4 1
20.1. 42 Návrh na schválenie projektu Bezpečné mesto 17 17 0 0 0
20.2. 43 Návrh na vymenovanie riaditeľa PKC 16 15 0 1 1


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf