Program Centra voľného času

 
  •   1. 4.
Jarný prázdninový tábor
Jarný tábor je určený pre školopovinné deti a uskutoční sa počas jarných prázdnin. Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží.
  •   4. 4.
Mama, ocko - poď sa hrať: Prichádza jar
Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10:00 do 12:00hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
  • 11. 4.
Mama, ocko - poď sa hrať: Veselí zajkovia
Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10:00 do 12:00hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
  • 18. 4.
IT výlet
Jednodňový IT detský tábor.
  • 23. 4.
Prázdninová klubovňa
Jednodňový detský tábor
  • 24. 4.
Deň Zeme – podujatie pre ŠKD
Zažite s nami popoludnie interaktívnych hier a tvorivých ateliérov, na ktorých budeme zábavnou formou spoznávať prírodu, ktorá je okolo nás. Podujatie sa koná od 14:00 - 18:00 pre rodiny s deťmi v  Zámockom parku.
Podujatie nie je verejné, je určené iba pre ŠKD a bude prebiehať vo vnútorných priestoroch CVČ
  • 25. 4.
Mama, ocko - poď sa hrať: Kuriatko z dlaní
Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10:00 do 12:00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
 
Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 0948 222 117.
Zmena programu vyhradená.