Program Schaubmarovho mlyna / SNG

Letný tábor v Schaubmarovom mlyne 2021
2. - 6. 8. 2021

Letné tábory v Schaubmarovom mlyne sú kombináciou tvorenia, poznávania a aktívneho trávenia času na čerstvom vzduchu. Témy tábora sa budú odvíjať od diel výstavy Skupinová terapia a diela Time Capsule / Časová kapsula od Romana Ondaka.

Počas piatich dní sa budeme rozprávať, spoločne tvoriť, variť, stolovať, pracovať s textilom a vlnou, pohybovať sa vo svojom okolí, skúmať ho a zaznamenávať. Cieľom tábora je sprostredkovať zážitok z umeleckých aktivít zdieľaných v komunite rozšírený o témy spojené s  kultúrnym dedičstvom, prírodou a životným prostredím.

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Okrem expozície mlynárstva, tu v galérii výtvarného umenia dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a  dizajn. Súčasťou areálu Schaubmarovho mlyna je i ovocný sad, ktorý nám umožní tráviť čas na čerstvom vzduchu.

Organizačné informácie:

  • Tábor je určený pre deti od 7 do 11 rokov.
  • Kapacita tábora je 15 detí.
  • Denný letný tábor prebieha od pondelka do piatku. Ráno začíname o 9.00 hod v areáli mlyna. Program končí pred 16.00 hod.
  • Cena pre jedno dieťa: 130 €
    Cena zahŕňa všetky náklady na program, materiál, lektorov a stravovanie.


Kontakt pre prihlasovanie a informácie:

 


 

Čo u nás uvidíte
Expozícia mlynárstva
Spoznajte očarujúcu vidiecku usadlosť s mlynom, ktorú dali postaviť pezinskí Pálffyovci a od polovice 19. storočia patril štyrom generáciám bavorskej rodiny Schaubmarovcov. Barokový mlyn je dnes národnou pamiatkou, ktorú sa podarilo zachovať aj s funkčným technickým vybavením a okolitými, kedysi úžitkovými, budovami. Na návšteve mlyna a pri prehliadke expozície sa dozviete viac o jeho histórii, fungovaní a spôsobe života jeho niekdajších majiteľov.
INFO
Schaubmarov mlyn je možné si pozrieť len v sprievode lektorov. Počas víkendov sa komentované prehliadky konajú každú celú hodinu. Pre informácie o vstupnom pozrite cenník.

Bližšie informácie o všetkých podujatiach získate v Schaubmarovom mlyne / SNG na Cajlanskej ceste 255.
Telefón: 033/640 40 35, 0911 334 552, e-mai: edu.schaubmarovmlyn@sng.sk, web: www.sng.sk.