Naša vlna

Malokarpatská knižnica v Pezinku vás pozýva na výstavu Naša vlna slovenská vlnená renesancia. Vernisáž výstavy s projekciou a prednáškou / 7. 11. 2019 / štvrtok / o 17.00 h. Proces výroby a tvorby remeselníkov a ľudových umelcov z celého Slovenska, ukážky remesla, workshopy, predajná finisáž 19. 12. 2019 od 10.00 do 18.00 h


Dátum:   07. 11. 2019 - 19. 12. 2019
Miesto:   Malokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt: Mgr. Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice; tel.: 033/641 23 15, e-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk