Riaditeľ/Riaditeľka Pezinského kultúrneho centra – výsledok výberového konania

Táto informácia bola publikovaná od 12. 12. 2019 do 19. 12. 2019

Odborná komisia na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení kandidátov, svojho hodnotenia a následného hlasovania odporučila primátorovi Igorovi Hianikovi 2 najvhodnejších kandidátov (uvedených v poradí odporučenia vhodnosti):

  • Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.
  • Mgr. Miroslav Holzmann


Primátor Pezinka Igor Hianik akceptoval rozhodnutie komisie a dňa 10.12.2019 sa stretol s oboma odporúčanými kandidátmi na pozíciu riaditeľa PKC. Po týchto stretnutiach sa primátor stotožnil s návrhom komisie a za najvhodnejšieho kandidáta na pozíciu riaditeľa PKC odporúča pána Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.

Všetky ďalšie podrobné informácie nájdete v dokumente Protokol o výberovom konaní na pozíciu riaditeľ Pezinského kultúrneho centra.


Referát ľudských zdrojov