Zimná údržba je zabezpečená

Táto informácia bola publikovaná od 13. 12. 2019 do 30. 12. 2019

Mapa - priorita údržby ciestMesto Pezinok zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií prostredníctvom spoločnosti Petmas, a to v období od 15. novembra do 15. marca. Dĺžka komunikácií určených na zimnú údržbu vrátane ciest do rekreačných oblastí je 60,15 km.

Zimná údržba spočíva v odhŕňaní snehu, v prípade potreby jeho odvoze, posype komunikácií – ciest, chodníkov a verejných priestranstiev pri tvorbe poľadovice. Mechanizmy na odhŕňanie snehu sa nasádzajú v prípade, že vrstva na komunikáciách presiahne 5 cm.
Posyp ciest bude vykonávaný sypačmi, posyp chodníkov mechanizmami – tam, kde sú chodníky dostatočne široké a bez  terénnych nerovností. V ostatných prípadoch budú chodníky posýpané ručne. Ďalšie miesta určené na ručnú údržbu sú autobusové zastávky, priechody pre chodcov, lávky cez vodu a schody. Posypovým materiálom je kamenná drva a kamenná soľ.

Priorita pri údržbe ciest je od centra mesta smerom k okrajovým častiam. Zároveň sa s cestami upravujú aj chodníky od železničnej stanice po Holubyho ulici smerom do centra mesta a na sídliská podľa priorít ciest. Následne chodníky pri štátnych cestách: od križovatky na Jesenského ulici smerom na Moyzesovú, Kalinčiakovu a Seneckú ulicu. V opačnom smere od križovatky smerom na Bratislavskú a Myslenickú ulicu po oboch stranách. Napokon ulice na sídliskách – tam, kde sú chodníky prechodné. V rámci údržby chodníkov sa zabezpečí aj odhŕňanie samostatného chodníka popri potoku Saulak od Bratislavskej ulice na sídlisku Juh.

Okrem miestnych komunikácií je do údržby zaradená aj cesta III. triedy III/1083 – Gróbska cesta v časti nadjazdu, kde pri nedostatočnej údržbe je veľké riziko dopravných kolízií.

Kategorizácia ciest z hľadiska priority zimnej údržby
Priorita údržby ciest je spracovaná graficky v nasledujúcich mapových podkladoch, pričom vykonávateľ zimnej údržby zabezpečí ukončenie služby v definovanom čase od ukončenia sneženia alebo vzniku poľadovice:

Odkaz na mapu: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1uKUyRSY2W7LkvsqJ3sQxPiNsEcLg356r&usp=sharing
 

 1. Priorita pri údržbe ciest:
  •            Regionálny význam – super vysoká priorita (cesty v správe VÚC – BSK)
   Na nasledujúcich cestách a cestách II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zabezpečuje správu a údržbu spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s.:
   Myslenická ul., Bratislavská ul., Moyzesova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Kalinčiakova ul., Senecká ul., Viničiarska cesta, Šenkvická cesta, cesta č. II/502 (smer Modra), cesta č. II/503 (nadjazd – smer Pezinská Baba), Malacká cesta, Grobská cesta, Limbašská cesta

  •            Priorita 1: Celomestský význam – veľmi vysoká intenzita (údržba do 4 hodín)
   Hurbanova ul., Fándlyho ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. 1. mája (konkrétne čísla viď. google mapa), Komenského ul., Drevárska ul., ul. teheln, Tehelná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Moyzesova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Holubyho ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Mladoboleslavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Trnavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Rázusova ul., Šenkvická ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Hroznová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Silvánová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. gen. Pekníka, Cajlanská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Krížna ul., Panský chodník, Suvorovova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Kupeckého ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. L. Novomeského (konkrétne čísla viď. google mapa), Svätoplukova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Malokarpatská ul., Majakovského ul., Saulaková ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. SNP, Hasičská ul., ul. Na bielenisku (konkrétne čísla viď. google mapa), Orešie (konkrétne čísla viď. google mapa), Matúšková ul., Radničné nám., Kollárova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), M. R. Štefánika, Meisslova ul., Bernolákova ul., Mýtna ul., Zámocká ul., Malacká cesta, Železničná ul., Štúrova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Okružná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Záhradná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Jesenského ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Glejovka (konkrétne čísla viď. google mapa), Grobská cesta (len nadjazd – BUS)

  •            Priorita 2: Zonálny význam – vysoká intenzita (údržba do 6 hodín)
   Tehelná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Obrancov mieru, ul. 1. mája (konkrétne čísla viď. google mapa), Bystrická ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Št. Polkorába, Hrnčiarska ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Za hradbami (konkrétne čísla viď. google mapa), Trnavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. gen. Svobodu (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. F.P. Drobiševa, Svätoplukova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Muškátová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Kollárova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Farská ul., Potočná ul., Záhradná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Fraňa Kráľa (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Pod kalváriou, Zigmundíkova ul., Kukučinova ul., Fajgalská cesta, Obchodná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. L. Novomeského (konkrétne čísla viď. googleul. Ján mapa), Suvorovova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Na bielenisku (konkrétne čísla viď. google mapa), Holubyho ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Podkarpatská ul., Glejovka (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Jána Raka (konkrétne čísla viď. google mapa), Nová ul.

  •            Priorita 3: Lokálny význam – stredná intenzita (údržba do 12 hod.)
   Štúrova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Železničná ul., ul. gen. Svobodu(konkrétne čísla viď. google mapa), ul. F.P. Drobiševa, ul. kpt. Jaroša, Nálepková ul., Švermová ul., Markušova ul., Trnavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Nálepkova ul., ul. Dr. Bokesa ul., Banícka ul., Dr. Stohla ul., Bottova ul., Záhumenice, Šteberlová ul., Kutuzovova ul., Zumberská ul., Svätoplukova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. L. Novomeskeho (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. dona Sandtnera, ul. Na bielenisku (konkrétne čísla viď. google mapa), Suvorovova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Gogoľova ul., Šafárikova ul., Jilemnického ul., Jirásková ul., Muškátová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Hroznová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Veltlínska ul., Silvánová ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Rulandská ul., Sládkovičova ul., Slnečná ul., Dobšinského ul., Lesnícka ul., Šancová ul., ul. Sama Chalupku, ul. Pod lipou, Záhradná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Hollého ul., Mladoboleslavská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Moyzesova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Hrnčiarska ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Za hradbami (konkrétne čísla viď. google mapa), Kupeckého ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Kuzmányho ul., Vajanskéh ul.o, Mierová ul., Hviezdoslavova ul., ul. Fraňa Kráľa (konkrétne čísla viď. google mapa), Tolstého, Puškinova ul., Gorkeho ul., Puškinova ul., Saulakova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Nerudova ul., ul. Za koníčkom, Jesenského ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Bystrická ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Cajlanská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Fándlyho ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul.1. mája (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. k Zámockému parku, Rozálka, Cintorínska ul., Družstevná ul., ul. D. Virgoviča, Hečková ul., ul. Za panskou záhradou, Nezábudková ul., Ružová ul., Púpavova ul., Vinice, Myslenická ul., Orešie (konkrétne čísla viď. google mapa), Glejovka (konkrétne čísla viď. google mapa), L. Novomeského (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Jána Raka (konkrétne čísla viď. google mapa),

  •            Priorita 4: Rekreačná oblasť – veľmi nízka intenzita (údržba do 18 hodín)
   Kučišdorfská dolina, Stupy, Slnečné údolie, Leitne

  •            Nespevnené a neprístupné komunikácie – bez údržby mesta
   Vinice, Glejovka (konkrétne čísla viď. google mapa), Záhradná (konkrétne čísla viď. google mapa), Garáže Muškát, Stará cesta na Vinosady, Sever pri parku
   Muškát – nespevnená, Cajlanská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Amfiteáter, Kučišdorfská dolina (konkrétne čísla viď. google mapa)

  •            Súkromné komunikácie – bez údržby mesta (údržbu vykonáva vlastník)
   Vincúrska ul., Podhorská ul., Kamenice, Okružná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Eugena Suchoňa, ul. Ľudovíta Rajtera, ul. Kataríny Franklovej, Dubový vŕšok, Mlynárska ul., Černicová ul., Trnková ul., Liesková ul., Myslenická ul., Tesco, Obchodná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Lidl, Panorama, Moyzesova ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Záhradná ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Senecká ul., Šenkvická ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Silvánium, Muškát (konkrétne čísla viď. google mapa), ul. Jamnických, ul. dona Sandtnera, ulica pri ul. dona Sandtnera, ul. Žarnovických, Najmarová ul., Schaubmarova ul., ul. R. Rétiho, ul. Krížna (bočná časť), Cajlanská ul. (konkrétne čísla viď. google mapa), Zumberská ul., Kutuzovova ul., Topoľová ul., Javorová ul., Kučišdorfská dolina (konkrétne čísla viď. google mapa)

    

 2. Priorita pri údržbe chodníkov:

             Priorita 1: údržba do 6 hodín
             Priorita 2: údržba v priebehu dňa

 3. Priorita pri údržbe zastávok autobusov a priechodov pre chodcov:
  do 3 hodín

 4. Priorita pri údržbe peších uličiek, schodov a lávok:
  v priebehu dňa

 

Pomôcť môžu aj obyvatelia mesta:

Prosíme Vás, zaparkujte vaše auto na dvor, mimo cestu a chodníky. Pomôže nám to vyčistiť ulicu oveľa rýchlejšie a lepšie. Ďakujeme
Prosíme Vás, umiestnite smetné nádoby mimo cesty a chodníky. Umožní nám to vykonať lepšiu a včasnú zimnú údržbu. Ďakujeme
Mesto nezabezpečuje odhřňanie prístupov na pozemky a do garáží. Pri údržbe pred domom sneh odhŕňajte na trávu, ďakujeme.
Dobrovoľným odhrnutím chodníka môžete niekomu zlepšiť deň a aj výrazne pomôcť mestu.

 

Ďalšie informácie o Zimnej údržbe 2019/2020 nájdete v priložených dokumentoch: