Zberný dvor bude počas sviatkov zatvorený

Táto informácia bola publikovaná od 18. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Zberný dvor na Viničnianskej č. 25 (sídlo fy Marius Pedersen, a.s.) bude počas vianočných sviatkov v čase od 23. decembra 2019 do 6. januára 2020 zatvorený. V tomto čase nebude možné odovzdať nebezpečný odpad a drobný stavebný odpad.