V centre mesta sa od zajtra začína výrub stromov

Táto informácia bola publikovaná od 11. 02. 2020 do 14. 02. 2020

Od stredy 12. februára do piatka 14. februára sa bude v centre mesta realizovať výrub stromov. Ide o 24 ks sofor japonských, z ktorých 23 ks je určených na výrub na základe odborného posudku Hodnotenie drevín, Vybraté dreviny – sofory japonské (spracovateľ Ing. Martin Kolník VELES, Prešov, august 2018), na ktorý dostalo mesto 22. januára 2020 právoplatné výrubové povolenie, a 1 ks na základe Oznámenia o havarijnom výrube zn: GubJa/EB42/449-1279-2020 zo dňa 22.1.2020.

Práce spojené s výrubom stromov budú prebiehať na Radničnom námestí, pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa na ul. M. R. Štefánika, pri vchode do areálu farského kostola a v blízkosti starého obchodného domu na ul. M. R. Štefánika. Nevyhnutné budú i dopravené obmedzenia a bezpečnostné opatrenia.


Časový harmonogram výrubov:

 • streda (12.2.2020) – Radničné námestie
  • Stromoradie pred mestským úradom (3 stromy)
  • Pás stromov na pešej zóne od pitnej fontány po supermarket BILLA (10 stromov)
    
 • štvrtok (13.2.2020) – Radničné námestie a ul. M. R. Štefánika
  • dokončenie výrubov na pešej zóne na Radničnom námestí
  • priestor pred ZUŠ Eugena Suchoňa na ul. M. R. Štefánika (2 stromy)
  • priestor v okolí farského kostola a starého obchodného domu na ul. M. R. Štefánika (9 stromov)
    
 • piatok (14.2.2020) – ul. M. R. Štefánika
  • dokončenie výrubov pri starom obchodnom dome na ul. M. R. Štefánika


Na základe výsledkov výberového konania bude výrub realizovať spoločnosť Martin Velický – CATO, Ružová dolina 670, Suchá nad Parnou v celkovej sume 11 480,00 €. Predmetom dodávky bude okrem samotného výrubu aj prípadné zlaňovanie jednotlivých odrezaných konárov, štiepkovanie konárov, likvidácia a priebežný odvoz drevnej hmoty, ktorý má byť ukončený do soboty 15. februára 2020. Súčasťou prác dodávateľa bude aj následné odfrézovanie pňov vyrúbaných stromov, ktoré bude v prípade priaznivého počasia zrealizované v týždni od 17. do 21. februára 2020.

Aj napriek bezpečnostným uzáverám prosíme obyvateľov, aby v čase výrubov dbali o zvýšenú pozornosť pri prechode predmetnými lokalitami centra mesta.

Ďakujeme za pochopenie.


Referát životného prostredia
Mestský úrad Pezinok