Zámocký park a mestský cintorín sú opäť otvorené

Táto informácia bola publikovaná od 14. 02. 2020 do 17. 02. 2020

Zámocký park Mestský podnik služieb Pezinok (MPS) oznamuje, že Zámocký park, ktorý bol uzavretý z dôvodu silného vetra, je opäť prístupný verejnosti. Otvorený je aj mestský cintorín na Seneckej ulici.

MPS zároveň informuje, že verejné osvetlenie v areáli cintorína je opravené, vďaka čomu sa do pôvodných termínov vrátili aj prevádzkové hodiny cintorína. V zimnom období (1. október – 30. marec) je mestský cintorín verejnosti prístupný v čase od 7.00 do 18.00 h.

RNDr. Dušan Chudý
riaditeľ Mestského podniku služieb