Mesto Pezinok spúšťa telefonickú Senior Linku pomoci

Táto informácia bola publikovaná od 23. 03. 2020 do 23. 04. 2020

Od dnešného dňa (23.3.2020) spúšťa mesto Pezinok telefonickú Senior Linku pomoci pre osamelo žijúcich seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím z Pezinka. Linka bude dostupná každý pondelok, utorok, stredu a piatok v dopoludňajších hodinách – od 9.00 do 12.00 hod. na telefónnych číslach 033/6901 302 alebo 033/6901 307.

Z dostupných celosvetových štatistík je zrejmé, že najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19 sú seniori. Mesto Pezinok prijalo viaceré preventívne opatrenia na ochranu našich seniorov v zariadeniach, ktoré sú v správe mesta, resp. im mesto poskytuje terénnu opatrovateľskú starostlivosť.


Komu je telefonická Senior Linka určená

Avšak vieme, že na území Pezinka žije mimo zariadenia opatrovateľskej služby omnoho viac obyvateľov v seniorskom veku, resp. obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí od mesta nevyužívajú žiaden druh sociálnej služby. Určite sú medzi nimi takí, ktorým v tomto ťažkom období pomáha rodina či známi. Časť z nich ale môže žiť osamelo a na takúto pomoc sa spoliehať nemôžu. V čase, kedy epidemiológovia odporúčajú najmä seniorom izolovať sa a chrániť pred kontaktom s inými ľuďmi, sa práve takíto ľudia môžu cítiť ešte viac izolovaní. Môžu mať problém obstarať si nákupy, môžu im chýbať lieky, pretože sa boja ísť medzi ľudí.

Na podporu a pomoc pre týchto obyvateľov, keďže v prípade nich chýba mestu dostatok informácií o ich sociálnej situácii, spúšťa mesto Pezinok od 23.3.2020 telefonickú Senior Linku pomoci, ktorá bude dostupná:

 • každý pondelok, utorok, stredu a piatok od 9.00 do 12.00 hod.
 • na telefónnych číslach 033/6901 302 alebo 033/6901 307


Prostredníctvom tejto Senior Linky budú pracovníci referátu sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku, Alena Černáková a Juraj Tyčiak, poskytovať telefonické poradenstvo, sociálnu podporu a pomoc starším občanom (osamelo žijúci seniori, vdovy, vdovci, bezdetní občania) a ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pracovníci referátu sociálnej starostlivosti sa budú pýtať všetkých, ktorí na linku zavolajú, na ich súčasnú sociálnu situáciu a budú zisťovať konkrétne potreby pomoci pre týchto obyvateľov. Na Senior Linku budú môcť zavolať aj občania z Pezinka, ktorí vedia o osamelo žijúcich senioroch vo svojom v okolí, o ktorých vedia, že im nemá kto pomôcť.


Aké ďalšie formy pomoci seniorom plánuje mesto

Keďže dnes sa Slovensko potýka s celoplošným nedostatkom ochranných pomôcok – najmä rúšok, mesto Pezinok spustilo od dnešného dňa (23.3.2020) aj mestskú dobrovoľnícku dielňu na výrobu ochranných rúšok na tvár pre Pezinčanov. Táto iniciatíva má názov Rúška pre Pezinok. Rúška budú dobrovoľníci vyrábať efektívnou formou pásovej výroby, ktorú zvládne naozaj každý. V prvej vlne chce mesto cez rôzne kanály (dobrovoľníci, skauti, domoví dôverníci a pod.) doručiť rúška bezplatne najviac ohrozeným skupinám občanov – seniorom, ťažko zdravotne postihnutým občanom alebo ľuďom s oslabenou imunitou.

Už čoskoro plánuje mesto Pezinok rozšíriť prevádzku telefonickej Senior Linky na celý pracovný deň s výnimkou štvrtka. Doobeda bude fungovať na objednávanie nákupov základných potravín a drogérie, prípadne na vyzdvihnutie liekov v lekárni pre osamelých seniorov alebo ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcich v Pezinku, ktorým nemá kto pomôcť, a poobede bude slúžiť na poskytovanie sociálnej pomoci alebo poradenstva.


Základné odporúčania pre seniorov

 • Zostaňte doma a v čo najmenšej miere vychádzajte z domu alebo bytu.
 • Ak musíte ísť von, noste ochranné rúško, prípadne šatku či šál, ktorá vám zakryje nos a ústa, noste ochranné rukavice.
 • Poproste susedov alebo známych, aby vám nakúpili. Ak to nie je možné, obráťte sa na telefonickú Senior Linku Mestského úradu v Pezinku, ktorá je dostupná v pondelok, utorok, stredu a piatok od 9.00 – 12.00 h na telefónnych číslach: 033/6901 302 alebo 033/6901 307 a poproste pracovníkov referátu sociálnej starostlivosti o sprostredkovanie nákupu, ktorý vám mesto prinesie priamo domov.
 • Ak sa vyberiete na nákup sami, vezmite si ochranné rúško, rukavice a dezinfekčný prostriedok na ruky. Choďte do obchodu v čase, keď tam nie je veľa ľudí, dopredu si pripravte nákupný zoznam, aby ste v obchode strávili čo najmenej času. Dajte si na ruky rukavice a počas nákupu sa čo najmenej dotýkajte predmetov. Na zaplatenie nákupov použite radšej platobnú kartu ako hotovosť.
 • Obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl a TESCO, ktoré majú prevádzky aj v Pezinku, vyhradili každý deň pre seniorov prednostné nakupovanie v nasledujúcich časoch:
  • BILLA: 9.00 – 12.00 h
  • TESCO: 9.00 – 12.00 h
  • Kaufland: 9.00 – 12.00 h
  • Lidl: 9.00 – 12.00 h
 • Necestujte, ak to nie je nevyhnutné. Ak cestujete verejnou dopravou – autobusom či vlakom, noste ochranné rúško a rukavice a čo najmenej sa dotýkajte plôch v týchto dopravných prostriedkoch.
 • Po návrate domov si vždy dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom a dodržiavajte zásady osobnej hygieny.
 • Vyhýbajte sa kontaktu s ostatnými, nenavštevujte svojich príbuzných a známych, kontaktujte ich radšej telefonicky.
 • Uistite sa, že máte dostatočnú zásobu liekov, ktoré pravidelne užívate. Ak nemáte, zavolajte svojmu lekárovi, aby vám vystavil elektronický recept, lieky si potom vyberte v najbližšej lekárni.
 • Neotvárajte cudzím ľuďom, ktorých nepoznáte. Dávajte si pozor najmä na podvodníkov, ktorí zneužívajú súčasnú situáciu okolo koronavírusu a pod rôznymi zámienkami, napr. že štát realizuje preventívne zdravotné kontroly priamo u seniorov, kontaktujú najmä starších občanov. V takomto prípade volajte okamžite tiesňovú linku polície 158.
 • Akékoľvek aktivity pre seniorov, ktoré organizuje Mestský úrad v Pezinku, si môžete overiť na telefonickej Senior Linke: 033/6901 302 a 033/6901 307, ktorá je dostupná v pondelok, utorok, stredu a piatok od 9.00 do 12.00 h.


Ako sa chrániť pred nákazou

Dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

 • Umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej 40 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha.
 • Vyhýbajte sa oblastiam s vysokou koncentráciou ľudí,
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, niekoľkokrát denne nárazovo vetrajte.
 • Ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

 

Všetky odporúčania boli spracované s pomocou informácií dostupných na oficiálnej webovej stránke o koronavíruse a ochorení COVID-19 www.korona.gov.sk, ktorú zriadila vláda Slovenskej republiky.


Referát sociálnej starostlivosti
Mestský úrad v Pezinku