Stredná odborná škola Policajného zboru sa stala dočasným karanténnym centrom

Táto informácia bola publikovaná od 25. 03. 2020 do 31. 03. 2020

Stredná odborná škola policajného zboru v PezinkuJedným z opatrení Ústredného krízového štábu SR na ochranu nášho obyvateľstva pred nákazou koronavírusom (COVID-19) je aj repatriácia, tzn. organizovaný návrat občanov Slovenskej republiky, ktorí boli v čase zastavenia medzinárodnej osobnej dopravy pracovne alebo súkromne v zahraničí a požiadali slovenské orgány o sprostredkovanie návratu na Slovensko.

Ústredný krízový štáb SR zároveň 16. marca 2020 zaviedol nariadenie pre všetkých týchto občanov absolvovať pod dohľadom štátu povinnú izoláciu na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky na koronavírus (COVID-l9). Po zistení negatívneho výsledku sú títo občania následne dopravení do svojho bydliska, kde musia absolvovať ešte dodatočnú 14- dňovú karanténu. Ide o veľmi dôležité opatrenie štátu, ktoré slúži na ochranu ostatných obyvateľov Slovenska pred možným šírením nákazy koronavírusu najmä zo strany občanov, ktorí strávili pobyt  v niektorej z priamo postihnutých krajín a mohli by byť nositeľom koronavírusu aj bez toho, aby o tom vedeli.


Ako fungujú karanténne centrá štátu

Povinnú izoláciu po návrate zo zahraničia strávia títo občania v tzv. dočasných karanténnych centrách, ktoré štát zriaďuje v zariadeniach Ministerstva vnútra SR, resp. v zariadeniach iných štátnych útvarov a organizácií spadajúcich pod toto ministerstvo. Takýchto zariadení je na našom území v súčasnosti niekoľko, keďže Slovenská republika repatriuje celkovo okolo 3 000 občanov SR vracajúcich sa zo zahraničia.
Dopravu slovenských občanov do karanténnych centier zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. Repatriovaní občania vystupujú priamo z autobusov do karanténneho centra. Všetkým občanom je po príchode zmeraná teplota, odobrané vzorky na testy na prítomnosť koroavírusu (COVID-19) a následne smerujú do jednotlivých izieb, kde musia stráviť čas do výsledkov testov v izolácii od ubytovaných občanov.
Vo všetkých karanténnych centrách sú stanovené prísne hygienické, protiepidemické a bezpečnostné pravidlá, ktoré musí dodržiavať personál aj samotní ubytovaní občania. Celý objekt karanténneho centra je nepretržite strážený príslušníkmi Policajného zboru SR alebo Armády SR. Všetci členovia personálu aj samotní občania sú vybavení potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a všetky opatrenia sú realizované pod dohľadom vedúcej hygieničky Ministerstva vnútra SR.
Povinnosť zotrvať v karanténnom centre majú občania do času, kým je im potvrdený negatívny nález na prítomnosť COVID-19. Následne sú takíto občania dopravení do svojho bydliska, kde musia absolvovať ešte dodatočnú 14- dňovú karanténu. Ak túto možnosť nemajú, zostávajú aj ďalších 14 dní v karanténnom zariadení.


Dočasné karanténne centrum máme aj v Pezinku

Okresný úrad a Mestský úrad v Pezinku v tejto súvislosti oznamujú obyvateľom Pezinka, že jedným z takýchto dočasných karanténnych centier na dobu do skončenia repatriácie všetkých slovenských občanov zo zahraničia, ktorí o to požiadali, sa na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR (MV SR) stala aj Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku. V tomto zariadení bolo dnes v noci ubytovaných celkovo 87 slovenských občanov, ktorí sa vrátili na Slovensko z Filipín a belgického Bruselu.

Chceme zdôrazniť, že uvedené zariadenia nepredstavujú zvýšené riziko pre zvyšok obyvateľov SR, keďže pohyb ubytovaných občanov v karanténnych centrách je monitorovaný a nie je im umožnený pobyt mimo objektu karanténneho centra. Je to rovnaká preventívna karanténa ako povinná domáca karanténa, ktorú majú nariadenú všetci občania SR vracajúci sa individuálne zo zahraničia od 16.3.2020.

Chceme preto poprosiť obyvateľov Pezinka o spolupatričnosť. Tieto karanténne centrá zriaďuje štát na to, aby ochránil všetkých obyvateľov Slovenska pred ďalším prípadným šírením nákazy koronavírusom – nielen tých, ktorí tu žijú, ale aj tých, ktorí sa práve vrátili zo zahraničia. Iba týmto opatrením totiž štát dokáže zabezpečiť 100 % kontrolu zdravotného stavu u vracajúcich sa občanov.


Igor Hianik
Primátor mesta Pezinok