Mesto pripravuje jarný zber odpadu

Táto informácia bola publikovaná od 29. 04. 2020 do 16. 05. 2020

Ilustačné fotoJarné upratovanie, ktoré mesto zabezpečuje každý rok, sa uskutoční od štvrtka 14. mája do soboty 16. mája 2020 v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.   

Areál bude otvorený počas troch dní od 8.00 do 18.00 h. Odovzdať môžete:

  • objemný odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče - nerozobrané ....),
  • biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),
  • sklo, plasty a kovový odpad,
  • pneumatiky bez diskov.


Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste. Za dovezený odpad sa neplatí.

Odpad, ktorý nepatrí do areálu na Fajgalskej ceste - drobné stavebné odpady (suť, tehly, obkladačky, betóny, dlažba...), nebezpečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby...),  môžete odovzdať šesťkrát do týždňa vo firme Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25.


Referát životného prostredia
komunálnych služieb a dopravy/TV Pezinok