Zberný dvor na Viničnianskej sa čoskoro otvorí pre verejnosť

Táto informácia bola publikovaná od 04. 05. 2020 do 09. 05. 2020

Ilustračné fotoZberný dvor na Viničnianskej ulici č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen, a.s., bude od pondelka 11. mája 2020 opäť otvorený pre verejnosť.

Otváracie hodiny
Pondelok – piatok:
7.00 - 15.30 h

Sobota
8.00 - 14.00 h (v júli a v auguste do 12.00 h)


V zbernom dvore sa robí zber nebezpečných odpadov a drobného stavebného odpadu.

 • žiarivky,
 • syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje,
 • farby, tlačiarenské farby,
 • lepidlá a živice,
 • autobatérie, monočlánky a akumulátory,
 • elektroodpad: vyradené elektrické a elektronické zariadenia, (nerozobrané), napr. televízory, chladničky, pračky, mrazničky, sporáky,
 • rôzne drobné domáce spotrebiče – mixéry, mikrovlnky, tlačiarne, rádiá, žehličky, vysávače, varné kanvice, fotoaparáty, DVD prehrávače a pod.,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • rozpúšťadlá, kyseliny, zásady (v pôvodných obaloch),
 • fotochemické látky, pesticídy,
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.


Zber nebezpečných odpadov je pre občanov Pezinka bezplatný. Zber drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle VZN 15/2015 (24 €/t).


Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy/TV Pezinok