Naša ekonomika sa pomaly nadychuje

Táto informácia bola publikovaná od 06. 05. 2020 do 16. 05. 2020

Vláda dnes spustila naraz dve ďalšie fázy uvoľňovania opatrení

Vláda SR a Ústredný krízový štáb predstavili ešte v druhej polovici apríla štyri fázy postupného nábehu našej ekonomiky. Po fáze č. 1, ktorá bola spustená 22. apríla, sa vďaka pozitívnemu celoplošnému vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku od dnešného dňa (6. mája) spustili naraz fázy č. 2 a č. 3 uvoľňovania opatrení.


Súhrn opatrení, ktoré boli s dnešnou platnosťou uvoľnené vo fázach č. 2 a č. 3:

 • Krátkodobé ubytovanie (do 10 dní)
  • WC a kúpeľňou,
  • s donáškou jedla na izbu alebo s možnosťou stravovania na terase, ale bez možnosti spoločného stravovania;
  • bez iných služieb;
  • izba po odchode hosťa musí zostať 24 hodín voľná;
 • Kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a solária – podľa podmienok upresnených Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR);
 • Vonkajšie turistické atrakcie;
 • Taxi služby
  • s fóliou oddelený priestor za vodičom,
  • s klimatizáciou iba v prednej časti vozidla;
 • Svadby – podľa podmienok upresnených ÚVZ SR;
 • Bohoslužby budú povolené s dodržaním prísnych podmienok:
  • povinné nosenie rúšok,
  • sedenie v každej druhej lavici,
  • dodržanie odstupov 2 m,
  • sväté prijímanie len do rúk, nie do úst,
  • pravidelné vetranie,
  • odporúčanie – zaviesť aspoň v nedeľu jednu samostatnú omšu vyhradenú pre seniorov;
 • Obchody a služby bez obmedzenia podlahovej plochy (s výnimkou veľkých nákupných centier s viac ako 35 prevádzkami, kde môžu byť stále otvorené len potraviny, drogérie, lekárne a novinové stánky) pri dodržaní prísnych podmienok:
  • povinné nosenie rúšok,
  • dezinfekcia rúk,
  • dodržanie 2 m odstupov,
  • dodržanie 25 m štvorcových na zákazníka,
  • skúšanie odevov bude možné po predchádzajúcej dezinfekcii rúk, následne musia skúšané odevy zostať 24 hodín nepoužité;
 • Verejné stravovanie
  • len na vonkajších terasách,
  • s okrajmi stolov 2 m od seba a dezinfekciou dotykových plôch po každom zákazníkovi,
  • s maximálne 2 zákazníkmi alebo s rodičmi a deťmi pri 1 stole,
  • na WC musí byť k dispozícii dezinfekcia a jednorazové utierky (žiadne sušiče rúk) a dotykové plochy musia byť dezinfikované každú hodinu;
 • Rehabilitačné služby – len so suchými procedúrami;
 • Múzeá, galérie, knižnice s výstavné siene – podľa podmienok ÚVZ SR;


Podrobnejšie informácie k fáze č. 2 a č. 3 zverejnil ÚVZ SR 4. mája 2020 v tomto článku: https://bit.ly/2SApl5K publikovanom na webovej stránke úradu.
V nasledujúcom prehľade sú aj konkrétne podmienky ÚVZ SR pre vybrané uvoľnené opatreniach vo fáze č. 2 a č. 3:

 • podmienky pre obchody, služby, , prevádzky verejného stravovania a ubytovacie služby, prevádzky starostlivosti o telo, autoškoly, múzeá, knižnice a galérie: https://bit.ly/2L6zQtA
 • podmienky pre bohoslužby: https://bit.ly/2SEWr4k


Rekapitulácia opatrení, ktoré boli uvoľnené už vo fáze č. 1 od 22. apríla:

 • Obchody a služby do 300 metrov štvorcových – podľa podmienok ÚVZ SR;
 • Verejné stravovanie – cez predajné okienko;
 • Vonkajšie športoviská – na bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva, bez WC – podľa podmienok ÚVZ SR;
 • Dlhodobé ubytovanie – bez stravy;
 • Vonkajšie trhoviská – podľa podmienok ÚVZ SR;
 • Predaj automobilov, vozidiel vrátane autobazárov.


Upresňujuce podmienky k fáze č. 1 zverejnil ÚVZ SR na svojej webovej stránke:


Aj keď ÚVZ SR zrušil svoje pôvodné opatrenie z 21. apríla, na základe ktorého stanovil povinné časy na nákup pre osoby staršie ako 65 rokov, v prípade otvorených prevádzok a služieb aj naďalej odporúča seniorom nad 65 rokov, aby na nákupy využívali najmä dopoludňajšie hodiny, a to čas od 9.00 do 11.00 h.

Stále taktiež platí, že aj napriek aktuálne pozitívnemu vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku bude v závislosti od ďalšieho vývoja počtu nakazených na koronavírus možné prejsť buď na poslednú fázu uvoľňovania opatrení, alebo naopak – vrátiť sa späť a sprísniť niektoré z pôvodne uvoľnených opatrení.


Oddelenie propagácie, komunikácie a IT
Zdroj informácií: https://korona.gov.sk/, http://www.uvzsr.sk/

 

Ilustračné foto