Od 7. mája sa v Pezinku začína aj s bezplatným testovaním na COVID-19

Táto informácia bola publikovaná od 07. 05. 2020 do 21. 05. 2020

Odberové miesto COVID 19 v PezinkuV Pezinku funguje už od 23. apríla testovanie samoplatcov na ochorenie COVID-19. K týmto testom, ktoré sa budú vykonávať aj naďalej, pribudne od dnešného poobedia (7. mája) aj BEZPLATNÉ testovanie tzv. indikovaných pacientov s prideleným COVID Passom.

Ide o pacientov, ktorým testovanie odsúhlasil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, preto zaň neplatia. Schváleniu tohto testovania na území Pezinka predchádzali nevyhnutné administratívne procedúry na strane Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Ministerstva zdravotníctva SR. Testovanie samoplatcov aj indikovaných pacientov v Pezinku bude aj naďalej zabezpečovať spoločnosť ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Event Medical Solutions, s.r.o. s testovacími setmi od spoločnosti Medirex dvakrát týždenne – v utorok a vo štvrtok, pričom čas od 14.00 do 15.00 h bude od dnešného dňa vždy vyhradený pre indikovaných pacientov.

V nasledujúcej časti prinášame rekapituláciu základných pokynov k samotnému testovaniu na ochorenie COVID-19 v Pezinku:

Ako funguje mobilné odberové miesto v Pezinku

 • Odberové miesto v Pezinku sa nachádza v areáli základnej školy na Fándlyho ulici č. 11.
 • Testovanie na území Pezinka zabezpečujú pracovníci spoločnosti ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Event Medical Solutions, s.r.o. s testovacími setmi od spoločnosti Medirex.
 • Samoplatcovia sa môžu na testy do Pezinka objednať každý utorok a štvrtok od 9.00 do 16.00 h (posledný objednávací termín pre samoplatcov je o 15.40 h) s výnimkou času medzi 14.00 – 15.00 h.
 • Indikovaní pacienti (ktorým testovanie hradí štát) budú na testy do Pezinka objednávaní taktiež každý utorok a štvrtok v čase medzi 14.00 a 15.00 h – konkrétny dátum a čas im príde v potvrdzujúcej SMS správe od NCZI, tzn. indikovaní pacienti sa na testy neobjednávajú sami.
 • Denná kapacita mobilného odberového miesta v Pezinku je 40 testov.


Čo je COVID Pass

 • COVID Pass je jedinečný kód, ktorý dostanete pred testovaním v prípade, že vyplníte formulár na https://www.korona.gov.sk. COVID Pass bude následne vždy slúžiť na vašu identifikáciu.
 • Každý, u koho je potrebné urobiť vyšetrenie – tzn. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave vyhodnotí takéhoto pacienta na základe jeho údajov z formulára ako indikovaného pacienta, bude zároveň zaevidovaný do mobilnej aplikácie „Moje zdravie“, ktorú spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Buď vás zaeviduje váš ošetrujúci lekár, prípadne sa môžete zaevidovať sami cez formulár v tejto aplikácii, alebo na už zmienenej stránke https://www.korona.gov.sk.


Ako prebieha bezplatné testovanie na COVID-19 v prípade u indikovaných pacientov

 • O testovanie musíte požiadať vyplnením formulára na adrese: www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19
 • Po vyplnení údajov a odoslaní požiadavky vám príde prvá SMS správa o registrácii na zadané číslo mobilného telefónu s prideleným jedinečným identifikátorom – tzv. COVID-19 Passom.
 • Na základe údajov z formulára v prípade indikácie ochorenia na COVID-19 vám príde aj ďalšia SMS správa, tzn. stanete sa indikovaným pacientom, kedy za test neplatíte.
 • V tejto SMS správe vám príde presný dátum, čas a odberové miesto na vykonanie testu na COVID-19, prípadne vás budú kontaktovať pracovníci infolinky NCZI. Indikovaní pacienti, ktorí bývajú najbližšie k Pezinku, budú od 7. mája objednávaní na odberové miesto do Pezinka.
 • Všetky ďalšie informácie o testovaní indikovaných pacientov nájdete na webovej stránke www.korona.gov.sk, alebo na telefonickej infolinke NCZI 0800 221 234.


Ako prebieha testovanie na COVID-19 u samoplatcov

 • Ako samoplatca sa nemusíte registrovať na štátnej webovej stránke https://www.korona.gov.sk a čakať, kým vám vyšetrenie nariadi hlavný regionálny hygienik. Stačí, ak sa na testovanie objednáte vyplnením formulára na adrese: www.laboratornadiagnostika.sk/samoplatcovia/detail/prevencia-chorob/testovanie-na-ochorenie-covid-19
 • Vo formulári si zvolíte mesto Pezinok a následne presný dátum a čas.
 • Cena testu je 70 EUR. Platíte elektronicky po vyplnení formulára.
 • Samoplatcovia s možnosťou individuálnej osobnej dopravy sa môžu objednať na uvedenej webovej adrese aj na testovanie v Bratislave (upozorňujeme ale, že v tomto prípade je test na COVID-19 a následná karanténa povinná pre všetkých pasažierov vo vozidle).
 • Všetky ďalšie informácie o testovaní samoplatcov nájdete na webovej stránke www.laboratornadiagnostika.sk/samoplatcovia, alebo na telefonickej infolinke 02/3301 0808 v čase od 8.00 do 18.00 h.


Aké zásady pred vyšetrením na COVID-19 treba dodržať (výter z hrdla a nosa)

 • Minimálne 2 hodiny pred odberom nesmiete jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.
 • V prípade smädu je povolené pitie nechladenej čistej vody.
 • Pred výterom úplne vyprázdnite nos a vykašlite sa.
 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Identifikujte sa platným občianskym preukazom.
 • Príďte presne na objednaný čas a riaďte sa pokynmi personálu.


V tejto časti prinášame aj základný sumár informácií o samotnom ochorení COVID-19.


Aké sú prejavy ochorenia COVID-19
Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C, kašeľ, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Spôsobuje infekcie dýchacích ciest až zápal pľúc. Inkubačný čas sa udáva 2 až 14 dní, väčšinou to ale býva 4 – 6 dní. Ukazuje sa však, že vírus môžu prenášať aj infikované osoby, ktoré nemajú vonkajšie prejavy ochorenia.

Ktoré skupiny obyvateľov sú rizikové pri ochorení COVID-19
Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny. Nasledujúcim skupinám obyvateľov hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú informácie z krajín, kde sa prudko rozšíril COVID-19:

 • Seniori nad 60 rokov
 • Ľudia, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad:
  • ochorenie srdca,
  • cukrovku,
  • pľúcnu chorobu,
  • chronické ochorenia so znížením imunity.


Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19
Ak sa u vás objavia príznaky ochorenia COVID-19:

 • Zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, prípadne sa obráťte na infolinky:
  • Úrad verejného zdravotníctva SR: 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava: 0917 426 075
  • Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI): 0800 221 234
 • Izolujte sa od ostatných ľudí a zvierat vo vašej domácnosti.
  (Ak máte pocit, že ste mohli byť vystavený ochoreniu, buďte zodpovedný a nevystavujte tomuto ochoreniu iných ľudí.)
 • Noste rúško.
 • Často si umývajte ruky.
 • Vyhnite sa zdieľaniu spoločných vecí v domácnosti.
 • Vykonajte dezinfekciu povrchov každý deň.


Kto by sa mal testovať na ochorenie COVID-19
Testovať by sa mali iba osoby, ktoré:

 1. boli v priamom kontakte s pozitívnym človekom. Dôležité však je, aby ľudia na test nešli, kým sú v inkubačnej dobe, kedy ešte test nemusí zachytiť pozitivitu na COVID-19, ale toto ochorenie už môžu prenášať. Preto sa na test odporúča ísť 4. – 5. deň od termínu kontaktu s pozitívnou osobou.
 2. nevedia, že boli v kontakte s pozitívnym človekom, ale majú niektorý z príznakov (teplota nad 38 °C, kašeľ, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie).


Všetky aktuálne informácie o ochorení COVID-19 sú dostupné na adrese https://www.korona.gov.sk/, alebo na telefonickej infolinke 0800 221 234.

Oddelenie propagácie, komunikácie a IT
Mestský úrad Pezinok