14. mája zasadne Mestské zastupiteľstvo v Dome kultúry

Táto informácia bola publikovaná od 13. 05. 2020 do 14. 05. 2020

Dom kultúry PezinokVo štvrtok 14. mája 2020 od 8.30 h zasadne Mestské zastupiteľstvo Mesta Pezinok. Z dôvodu dodržania protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR platných pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy je zajtrajšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva presunuté do Estrádnej sály Domu kultúry v Pezinku.

Priamy prenos zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bude možné sledovať cez tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=n6b8dSmgfEA. Program aktuálneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva je k dispozícii v tejto časti webovej stránky mesta.


Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3796/2020 (celé znenie opatrenia: https://bit.ly/3dDOowT) má s účinnosťou od 6. mája 2020 prístup na zasadnutia orgánov územnej samosprávy aj verejnosť, a to pri dodržaní najmä týchto podmienok:

  • pri vstupe do budovy Domu kultúry bude všetkým účastníkom zmeraná teplota príslušníkmi Mestskej polície,
  • vstup a následný pobyt účastníkov v priestoroch zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude možný len s ochranným rúškom na tvári,
  • pri vstupe do priestorov Domu kultúry bude povinnosťou účastníkov aplikovať dezinfekciu na ruky (dávkovač s dezinfekciou bude k dispozícii aj pri vstupe do Estrádnej sály),
  • priamo v Estrádnej sále je pripravený určitý počet sedadiel pre verejnosť s dodržaním odstupu 2 metre.


Podrobné znenie ostatných platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva na SR na zabezpečenie zasadnutí orgánov a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy vydaných pod č. OLP1335412020 dňa 20. apríla 2020 sú k dispozícii v tomto odkaze: https://bit.ly/35WnIVw.

V súvislosti s povolením účasti verejnosti na zasadnutiach orgánov samosprávy zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 6. mája 2020 vydal primátor mesta Pezinok 13. mája 2020 prikaz č. 7/2020, ktorým zrušil platnosť príkazu primátora č. 3/2020 z 9. marca 2020 v časti týkajúce sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorý z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy koronavírusu obmedzil prítomnosť verejnosti na zasadnutiach mestského zastupiteľstva len prostredníctvom online prenosov.