4. fáza uvoľnenia opatrení

Táto informácia bola publikovaná od 20. 05. 2020 do 31. 05. 2020

Vďaka priaznivej celoplošnej epidemiologickej situácii rozhodla vláda SR a Ústredný krízový štáb o spustení poslednej fázy (č. 4) uvoľňovania opatrení, ktorá na Slovensku platí od 20. mája.

OPATRENIA VO FÁZE č. 4 POVOLENÉ OD STREDY 20. MÁJA:

 • Môžu sa otvoriť kiná a divadlá či realizovať hromadné podujatia s účasťou do 100 ľudí.
 • K obchodom pribudnú aj veľké nákupné centrá, ktoré ale budú musieť fungovať bez detských kútikov. Pre všetky obchodné prevádzky a služby sa upravila aj výmera na 1 zákazníka, a to z 25 na 15 m2.
 • Svoje prevádzky otvárajú aj služby typu tetovanie, piercing či nastreľovanie náušníc.
 • Okrem vonkajších, ktoré sú už otvorené od 2. a 3. fázy, je povolené otvoriť aj vnútorné priestory atrakcií ZOO, botanických záhrad a pod.
 •  Otvárajú sa vnútorné športoviská, napr. plavárne a fitnesscentrá, avšak len pre športové kluby.
 • Vonkajšie športoviská vrátane kontaktných športov budú môcť využívať aj rekreačne športujúci ľudia (prakticky budú fungovať akékoľvek vonkajšie športy bez šatní a bez obecenstva).
 • Služby verejného stravovania bude možné poskytovať už aj v interiéri, pričom sa predĺžila aj záverečná hodina otváracej doby podnikov (z 20.00 na 22.00 h).
 • Povinné bude už len nosenie rúška v interiéri – verejných priestoroch. V exteriéri bude nosenie rúšok dobrovoľné pri dodržaní sociálneho odstupu (vzdialenosť viac ako 5 metrov od cudzích osôb). V prípade rodinných príslušníkov však nosenie rúška vo vonkajších priestoroch nebude povinné.


OPATRENIA VO FÁZE č. 4 POVOLENÉ OD ŠTVRTKA 21. MÁJA:

 • Slováci budú mať povolené krátkodobé cestovanie do ôsmich krajín – Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Nemecko, a to na 24 hodín (vtedy pri návrate nebude nutné podstupovať karanténu ani testy).


OPATRENIA VO FÁZE č. 4 POVOLENÉ OD 1. JÚNA:

 • S účinnosťou od 1. júna 2020 sa otvárajú škôlky a školy, na základných školách bude otvorený 1. až 5. ročník.
 • V jednej triede ZŠ môže byť max. 20 žiakov. V prípade MŠ je to max. 15 detí. Pri umiestnení budú mať prednosť deti pracovníkov v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov či vojakov, následne aj deti zo sociálne znevýhodnených rodín.


Podrobné informácie a usmernenia pre jednotlivé novopovolené obchody, služby a zariadenia vo fáze č. 4 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke http://www.uvzsr.sk


Aby sme si však priaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku nepokazili, vo všetkých verejných vnútorných priestoroch platia aj naďalej tieto opatrenia:

 • dodržiavať odstup 2 metre od cudzích ľudí,
 • vykonávať pravidelnú dezinfekciu rúk,
 • zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov,
 • pohybovať sa vo verejnom vnútornom priestore iba s rúškom na tvári,
 • dodržať max. počet osôb na základe výmery priestoru (1 človek na 15 m2 priestoru),
 • v nedeľu budú obchody a služby aj naďalej zatiaľ zatvorené – tento deň bude stále slúžiť na sanitáciu.


Všetky aktuálne informácie o koronavíruse a súvisiacich platných opatreniach jednotlivých štátnych úradov a inštitúcií nájdete na oficiálnej vládnej webovej stránke https://korona.gov.sk.

4. fáza - ilustrácia