Klientské centrum Mestského úradu rozširuje úradné hodiny

Ilustračné foto

Na uvoľnenie opatrení reaguje aj mesto Pezinok rozšírením služieb pre verejnosť. S účinnosťou od pondelka 25. mája 2020 budú nasledujúce pracoviská Klientskeho centra – Kancelária prvého kontaktu, Podateľňa, Pokladňa, Matrika, Evidencia obyvateľstva a Overovanie – otvorené pre verejnosť v rozšírených úradných hodinách:

 • Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
 • Utorok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
 • Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h
 • Štvrtok:     neúradný deň
 • Piatok:    8.00 – 12.00 h


S výnimkou stredy sa pracovisko Pokladne z dôvodu dennej finančnej uzávierky zatvára vždy o 30 minút skôr, t. j. v pondelok a utorok o 15:30 h a v piatok o 11:30 h.

Ostatné pracoviská Mestského úradu ostávajú pre verejnosť fyzicky zatvorené, avšak svoje služby poskytujú občanom, tak ako doteraz, počas nasledujúcich štandardných úradných hodín Mestského úradu najmä elektronicky (emailom) a telefonicky, pri neodkladných záležitostiach aj osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode občana s pracovníkom príslušného oddelenia či referátu.

 • Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
 • Utorok:    8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
 • Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 h
 • Štvrtok:     neúradný deň
 • Piatok:    8.00 – 12.00 h


Zoznam emailových adries a telefónov na zamestnancov Mestského úradu je k dispozícii na webovej stránke mesta.

Dodržiavanie stále platných hygienických opatrení
Vo vnútorných priestoroch s veľkou koncentráciou ľudí platia aj naďalej niektoré hygienické pravidlá stanovené Úradom verejného zdravotníctva SR. Z uvedeného dôvodu musia občania pri vstupe do budovy Mestského úradu dodržiavať aj naďalej nasledujúce opatrenia, ktoré budú kontrolovať príslušníci Mestskej polície Pezinok:

1.    V Klientskom centre môžu byť súčasne maximálne 3 občania.
2.    Do budovy Mestského úradu môžu vojsť občania len s ochranným rúškom na tvári.
3.    Po vstupe do budovy Mestského úradu je povinnosťou občanov vykonať dezinfekciu rúk.
4.    V rade pred budovou Mestského úradu musia čakajúci dodržiavať odstup 2 metre.

Možnosti návštevy Katastrálneho a Notárskeho úradu
Počas štandardných úradných hodín Mestského úradu umožnia príslušníci Mestskej polície osobný vstup aj pre:

 • maximálne 2 občanov súčasne – klientov Katastrálneho úradu,
 • maximálne 3 občanov súčasne – klientov Notárskeho úradu.


Mimo úradných hodín platných pre Mestský úrad si osobné návštevy Katastrálneho a Notárskeho úradu musia dohodnúť občania vopred telefonicky priamo s pracovníkmi týchto dvoch úradov.

Rozšírenie otvorenia pracovísk Klientskeho centra Mestského úradu povolil primátor mesta Pezinok na základe príkazu primátora č. 9/2020 z 22. mája 2020, ktorým zároveň zrušil platnosť príkazu primátora č. 8/2020 z 15. mája 2020.


Ing. Jana Lehocká
Prednostka Mestského úradu v Pezinku