Klientské centrum Mestského úradu rozširuje úradné hodiny

Táto informácia bola publikovaná od 22. 05. 2020 do 06. 06. 2020

Ilustračné foto

Na uvoľnenie opatrení reaguje aj mesto Pezinok rozšírením služieb pre verejnosť. S účinnosťou od pondelka 25. mája 2020 budú nasledujúce pracoviská Klientskeho centra – Kancelária prvého kontaktu, Podateľňa, Pokladňa, Matrika, Evidencia obyvateľstva a Overovanie – otvorené pre verejnosť v rozšírených úradných hodinách:

 • Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
 • Utorok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
 • Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h
 • Štvrtok:     neúradný deň
 • Piatok:    8.00 – 12.00 h


S výnimkou stredy sa pracovisko Pokladne z dôvodu dennej finančnej uzávierky zatvára vždy o 30 minút skôr, t. j. v pondelok a utorok o 15:30 h a v piatok o 11:30 h.

Ostatné pracoviská Mestského úradu ostávajú pre verejnosť fyzicky zatvorené, avšak svoje služby poskytujú občanom, tak ako doteraz, počas nasledujúcich štandardných úradných hodín Mestského úradu najmä elektronicky (emailom) a telefonicky, pri neodkladných záležitostiach aj osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode občana s pracovníkom príslušného oddelenia či referátu.

 • Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
 • Utorok:    8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
 • Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 h
 • Štvrtok:     neúradný deň
 • Piatok:    8.00 – 12.00 h


Zoznam emailových adries a telefónov na zamestnancov Mestského úradu je k dispozícii na webovej stránke mesta.

Dodržiavanie stále platných hygienických opatrení
Vo vnútorných priestoroch s veľkou koncentráciou ľudí platia aj naďalej niektoré hygienické pravidlá stanovené Úradom verejného zdravotníctva SR. Z uvedeného dôvodu musia občania pri vstupe do budovy Mestského úradu dodržiavať aj naďalej nasledujúce opatrenia, ktoré budú kontrolovať príslušníci Mestskej polície Pezinok:

1.    V Klientskom centre môžu byť súčasne maximálne 3 občania.
2.    Do budovy Mestského úradu môžu vojsť občania len s ochranným rúškom na tvári.
3.    Po vstupe do budovy Mestského úradu je povinnosťou občanov vykonať dezinfekciu rúk.
4.    V rade pred budovou Mestského úradu musia čakajúci dodržiavať odstup 2 metre.

Možnosti návštevy Katastrálneho a Notárskeho úradu
Počas štandardných úradných hodín Mestského úradu umožnia príslušníci Mestskej polície osobný vstup aj pre:

 • maximálne 2 občanov súčasne – klientov Katastrálneho úradu,
 • maximálne 3 občanov súčasne – klientov Notárskeho úradu.


Mimo úradných hodín platných pre Mestský úrad si osobné návštevy Katastrálneho a Notárskeho úradu musia dohodnúť občania vopred telefonicky priamo s pracovníkmi týchto dvoch úradov.

Rozšírenie otvorenia pracovísk Klientskeho centra Mestského úradu povolil primátor mesta Pezinok na základe príkazu primátora č. 9/2020 z 22. mája 2020, ktorým zároveň zrušil platnosť príkazu primátora č. 8/2020 z 15. mája 2020.


Ing. Jana Lehocká
Prednostka Mestského úradu v Pezinku