Mestská polícia upozorňuje na výskyt premnožených diviakov

Táto informácia bola publikovaná od 02. 06. 2020 do 10. 06. 2020

Mestská polícia upozorňuje na premnožený výskyt diviakov

Mestská polícia (MsP) zaznamenala podnety občanov ohľadne výskytu diviakov na Trnavskej ulici. Nasvedčuje tomu aj prípad zo dňa 23. mája,  kedy v uvedenej lokalite  nečakane vybehol z trávnatého porastu diviak a napadol maloleté dievča počas venčenia psíka. Našťastie jej spôsobil iba drobné poranenia.

V tejto súvislosti MsP už pred incidentom reagovala na problematiku tým, že oslovila zodpovedné inštitúcie vrátane príslušného poľovného združenia. Do vyriešenia problému kompetentnými v rámci ochrany života a zdravia MsP Pezinok zamedzila vstup  do predmetnej lokality a tiež  z preventívneho hľadiska osadila informačné tabule pre občanov, ktorí  navštevujú túto lokalitu.

Po konzultácii s poľovným združením občanov MsP upozorňuje na nasledovné zásady počas pohybu v tejto lokalite:

  • SPRÁVAJ SA OPATRNE
  • PSÍKA NEPÚŠŤAJ  NA VOĽNO
  • POUŽI ZVONČEK  -  UPOZORNI  ZVUKOM NA SEBA  


MsP Pezinok