Finančná zbierka pre ľudí v núdzi

Táto informácia bola publikovaná od 22. 06. 2020 do 05. 07. 2020

Ilustračné fotoV súvislosti s náročnou situáciou, v ktorej sa naša spoločnosť nachádza, pripravila nezisková organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s pracovníkmi referátu sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok finančnú zbierku pre ľudí v núdzi.
Pomôcť sociálne znevýhodneným Pezinčanom môžete poukázaním finančného príspevku na transparentný účet organizácie Úsmev ako dar: SK93 3100 0000 0040 4002 9105 VS: 2222 (poznámka: "ludia v nudzi").

Doteraz vyzbierané financie boli použité na:

  • preplatenie lekárskych vyšetrení, nákup liekov a vystavenie dokladov (4 klienti  nocľahárne) –  191,14 €
  • preplatenie ubytovania v nocľahárni (4 klienti nocľahárne) – 137,20 €   
  • nákup drogérie pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 6 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 72,80 €
  • nákup potravín pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 9 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 271,70 €  
  • Nákup ošatenia a obuvi do školy (2 maloletý ) – 66,04 €      

 

Ďakujeme.


Referát sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok