Mesto otvára prvé detské ihriská po nevyhnutnej údržbe

Táto informácia bola publikovaná od 08. 07. 2020 do 22. 07. 2020

Ilustračné foto

Detské ihriská vo vlastníctve mesta postupne prechádzajú údržbou. Realizuje sa na základe bežnej kontroly stavu ihrísk, ktorá sa zameriava na nedostatky spôsobené užívaním, vandalizmom a na čistotu plôch. Osemnásť detských ihrísk je od stredy 8. júla opätovne otvorených pre verejnosť.

Na území Pezinka je v súčasnosti 36 detských ihrísk. Ich funkčnosť a bezpečnosť mesto zabezpečuje v zmysle zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež normy STN EN 1176-7 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. V rámci údržby sa vykonáva čistenie plôch ihrísk, výmena piesku, oprava oplotenia, úprava a čistenie informačných tabúľ, nátery a povrchové úpravy súčastí ihrísk ako sú hracie a cvičebné prvky a zariadenia (mazanie pohyblivých častí a drobné opravy ako napr. pritiahnutie uvoľnených skrutiek a pod.), dopadové, spevnené plochy, chodníky, cestičky, lavičky. Súčasťou starostlivosti o ihriská je aj pravidelné premývanie piesku pitnou vodou a mechanické čistenie.  

Na základe výsledkov tohtoročnej kontroly boli jednotlivé detské ihriská rozdelené do troch kategórií podľa stupňa poškodenia a podľa rozsahu potrebných opráv. Údržbu a opravy detských ihrísk vo vlastníctve mesta Pezinok pre rok 2020 vykonáva na základe výsledkov verejnej súťaže spoločnosť I. V. HRAČKY s.r.o., sídlo: Šenkvická cesta 14/O, 902 01 Pezinok. V stredu 8. júla bolo otvorených prvých 18 ihrísk v  lokalitách:

Grinava – pri ZŠ Orešie
Juh – Bratislavská I
Juh – Bystrická II
Za hradbami č.34
Detské ihrisko Zámoček
Detské ihrisko Žihadielko
Muškát II – Muškátová 30
Muškát II – Muškátová 5-7
Muškát II – Hroznová ulica
Muškát III – Hroznová ulica
Muškát I. – ul. Kpt. Jaroša
Muškát I. – Švermova ul.
Sever – Suvorovova ul. za poštou
Sever – nový park od  Svätoplukovej ul.
Sever – Svätoplukova ul. oproti amfiteátru
Sever Starý dvor
Sever ISRMO Na bielenisku
Sever ISRMO ul. Novomeského

Ostatné detské ihriská, na ktorých prebiehajú rozsiahlejšie opravy, budú otvárané postupne po zaistení potrebnej bezpečnosti v zmysle zákona. Zoznam otvorených detských ihrísk budeme priebežne aktualizovať.