Majte svoje deti pod dohľadom aj na sociálnych sieťach

Táto informácia bola publikovaná od 23. 07. 2020 do 04. 08. 2020

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku upozorňuje rodičov na riziká a nástrahy internetu, ktorý je už aj pre deti bežnou súčasťou života. Stáva sa čoraz viac priestorom pre nadväzovanie kamarátskych a priateľských vzťahov. Sexting – obojstranná komunikácia na čete so sexuálnym obsahom - sa týka už aj niektorých 10 až 12 ročných detí.

Rodič chce prirodzene svoje dieťa chrániť pred rôznymi nástrahami v spojení s každodennými situáciami. Avšak veľa rodičov nevie, čo všetko ich dieťa na internete robí, aké stránky navštevuje, s kým cez sociálne siete komunikuje. Sú aj takí rodičia, ktorí využívajú rodičovskú kontrolu vo Windowse alebo iné programy a aplikácie na ochranu detí online.


Čo môže dieťaťu hroziť v online svete?

 • Nevhodný obsah (sebapoškodzovanie, pornografia, rasizmus, anorexia, sekty, omamné látky, násilie)
 • Zneužitie osobných údajov
 • Obťažovanie
 • Posmešky
 • Ohováranie
 • Vyhrážanie
 • Strata kontaktu s realitou
 • Herná závislosť


Z hľadiska prevencie je najlepšie dohodnúť si s dieťaťom hneď od začiatku pravidlá používania internetu a trvať na ich dodržiavaní. Rodičia,

 • vytvorte si s deťmi jasné pravidlá a rozsah ich pripojenia na internet,
 • poznajte heslá, nicky svojho dieťaťa,
 • kontrolujte raz začas ich účty (nastavenia súkromia, statusy, správy),  
 • určite buďte medzi jeho priateľmi na sociálnej sieti alebo aj iní členovia rodiny,
 • poučte dieťa, aby nekomunikovalo vôbec s cudzími ľuďmi na internete,
 • opakujte stále svojmu dieťaťu, že môže prísť za vami kedykoľvek, ak si nie je niečím, isté, alebo sa stretlo s niečím nepríjemným,


Kontrolou sa dá predísť nenapraviteľným škodám v osobnostnom vývoji dieťaťa.