V stredu 29. júla dôjde k odstávke vody

Táto informácia bola publikovaná od 28. 07. 2020 do 31. 07. 2020

Pezinčan 7/2020Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na Holubyho ulici bude v stredu 29. júla  od 8.00 do 14.00 h prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na Moyzesovej ulici od križovatky s Kollárovou ulicou smerom na Holubyho a od svetelnej križovatky ulíc Moyzesova - Holubyho smerom na železničnú stanicu.

Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla v uvedenej lokalite.