Usmernenie pre nových zamestnancov v školstve o postupe pri žiadaní o odpis registra trestov

Táto informácia bola publikovaná od 30. 07. 2020 do 31. 08. 2020
  • o odpis z Registra trestov požiadajú elektronicky na stránke https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/
  • v prvom kroku je potrebné sa zaregistrovať, zamestnancovi systém vygeneruje prístupové heslo, na základe ktorého sa potom do aplikácie prihlási
  • po vyplnení všetkých povinných údajov a zadaní e-mailovej adresy následne zamestnanec dostane potvrdenie o poskytnutí údajov za účelom preukázania bezúhonnosti.
     

Zdroj: OÚ v Bratislave